เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทน ศบภ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการเผชิญเหตุกรณีพายุโซนร้อน "ปาปึก" (PABUK) ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม