เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา พบ. ครบรอบปีที่ 119 ณ อาคารกองบัญชาการ พบ.