รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน "Serve the Armed Forces, Coordinate with Civilians Professionally"

ข่าวสารกรมกิจการพลเรือนทหารบก

  ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. รับนายอำพล เสนาณรงค์ ผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดและร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561  new

  จก.กร.ทบ. มอบหมายให้ ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562  new

  ผอ.สกร.กร.ทบ. ผู้แทน จก.กร.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกในพื้นที่ได้รับผลกระทบ/การฝึกโครงการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม (HCA)  new

  ผอ.สกร.กร.ทบ. ผู้แทน จก.กร.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงตอนล่าง ( LMI DREE )   new

  รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ. และ คณะ ฝกร.ฯ /อาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. ในคณะทำงาน ดำเนินโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ฉก.จังหวัด โดย ชป.กร. และ ชป.กร.ทพ. ในสภาสันติสุขตำบล วาระเดียวกันกับ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ปฐมนิเทศ   new

  กปจว.สจว.กร.ทบ. จัดการประชุมหารือแก้ปัญหาสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง ศปก.นสศ. โดยมี ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานฯ  new

  ผอ.สจว.กร.ทบ. ผู้แทน จก.กร.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร”   new

  จก.กร.ทบ. มอบให้ รอง จก.กร.ทบ. เป็นประธานในพีธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562   new

  ผอ.สกร.กร.ทบ. ร่วมคณะการตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและโครงการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก โดยมี ผช.ผบ.ทบ.1 เป็นหัวหน้าคณะฯ  

  ผอ.สกร.กร.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ(คลองลาดพร้าว) ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ดูข่าวทั้งหมด

  คู่มือการขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 61)    

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม ทบ.500-115 และ ทบ.500-116)    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเข้าเป็นพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ 2561    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561    new

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 14    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25    

  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกรมกิจการพลเรือนทหารบก    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-8 มิ.ย.61  เอกสารใบสมัคร  

  ประเด็นคำถาม - คำตอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    

  ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    new

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24  ดาวน์โหลดใบสมัคร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์    

  ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

  คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58)    

ดูประกาศทั้งหมด

  จัดจ้างกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  new

  จัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของ ทบ  new

  ประกาศจัดจ้างสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ ทบ.  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค ในหัวข้อ "รักเมืองไทย"  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ครั้งที่ 2   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ”   

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายชายสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายหญิงสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ” ทางอินเตอร์เน็ต  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ”  

ดูประกาศทั้งหมด

ข้อมูลบริการประชาชน

DOCA Channel

ข้อมูลอื่น ๆ