รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน "Serve the Armed Forces, Coordinate with Civilians Professionally"

ข่าวสารกรมกิจการพลเรือนทหารบก

   เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  new

  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ร่วมวางพวงมาลา  เนื่องในงานรำลึกพฤษภาประชาธรรม  

  รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง  

  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  ให้การต้อนรับคณะผู้ผลิตละคร "นายร้อยสอยดาว เวอร์ชัน สอยดาวมาร้อยบนบ่า"  

  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก  

  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมให้การต้อนรับ คณะฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกอินโดนีเซีย  

  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้การต้อนรับ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 25  

  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  เป็นประธานการประชุมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  

  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  

  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน ในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี 2561  

ดูข่าวทั้งหมด

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 14    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25    

  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกรมกิจการพลเรือนทหารบก    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-8 มิ.ย.61  เอกสารใบสมัคร  

  ประเด็นคำถาม - คำตอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    

  ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24  ดาวน์โหลดใบสมัคร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์    

  ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

  คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58)    

ดูประกาศทั้งหมด

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค ในหัวข้อ "รักเมืองไทย"  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ครั้งที่ 2   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ”   

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายชายสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายหญิงสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ” ทางอินเตอร์เน็ต  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ”  

ดูประกาศทั้งหมด

ข้อมูลบริการประชาชน

บทความน่าสนใจ

  สรุปการอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 35

  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” 24 ก.ย.59 “วันมหิดล”

  กิจกรรมบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่6

  กองทัพบก จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59

  บทความสัมภาษณ์ พ.อ.หญิง ดัชนี ทองศิริ เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหา

  ข่าวผลการประกวดกิจกรรม ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน

  บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตอนที่ 3

  บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตอนที่ 2

  บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตอนที่ 1

  โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต.

  พลังงานทดแทน สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DOCA Channel

ข้อมูลอื่น ๆ