รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน "Serve the Armed Forces, Coordinate with Civilians Professionally"

ข่าวสารกรมกิจการพลเรือนทหารบก

  จก.กร.ทบ./หน.ฝกร.ศปก.ทบ. ร่วมพิธีเปิด และแถลงข่าวโครงการ Million Gifts Million Smiles   new

  ผอ.สกร.กร.ทบ. ร่วมคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะฯ เดินทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล จ.เชียงใหม่  new

  ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  new

  ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานการจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ ตามโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ ม.ราชภัฏพระนคร  new

  ผอ.สกร.กร.ทบ. ร่วมคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  new

  รอง จก.กร.ทบ./รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจิตอาสาเพื่อความมั่นคง สนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. กับ บริษัท CTG 2002   

  ผอ.สกร.กร.ทบ. ร่วมคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ  

  จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ./คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( กบอ.) ครั้งที่ 4/2561 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม  

  รอง จก.กร.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ เรื่องการทบทวนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตามแผนปฏิบัติการในระดับ ทบ. เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

  ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นผู้แทน เสธ.ทบ./เสธ.กกล.รส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฎิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑   

ดูข่าวทั้งหมด

  ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒    new

  คู่มือการขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 61)    

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม ทบ.500-115 และ ทบ.500-116)    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเข้าเป็นพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ 2561    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 14    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25    

  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกรมกิจการพลเรือนทหารบก    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-8 มิ.ย.61  เอกสารใบสมัคร  

  ประเด็นคำถาม - คำตอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    

  ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24  ดาวน์โหลดใบสมัคร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์    

  ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

  คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58)    

ดูประกาศทั้งหมด

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมแสดงพลังมวลชนเนื่องในวัน ONE พสบ.  

  จัดจ้างกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  new

  จัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของ ทบ  new

  ประกาศจัดจ้างสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ ทบ.  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค ในหัวข้อ "รักเมืองไทย"  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ครั้งที่ 2   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ”   

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายชายสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายหญิงสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ” ทางอินเตอร์เน็ต  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ”  

ดูประกาศทั้งหมด

ข้อมูลบริการประชาชน

DOCA Channel

ข้อมูลอื่น ๆ