รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รู้ความต้องการทางทหาร ชำนาญประสานพลเรือน "Serve the Armed Forces, Coordinate with Civilians Professionally"

ข่าวสารกรมกิจการพลเรือนทหารบก

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) รุ่นที่ 15  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 26  

  พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ นำกำลังพลจิตอาสา กร.ทบ. จำนวน 15 นาย พาคณะผู้ด้อยโอกาสจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่วรัตรโกสินทร์   

  ผอ.สจว.กร.ทบ. ร่วมบันทึกเทปรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เกี่ยวกับการจัดทำค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ ทบ. ร่วมกับ สพฐ.  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดงานเนื่องในวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบรอบปีที่ 37  

  รอง จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา พบ. ครบรอบปีที่ 119  

  ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทน ศบภ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการเผชิญเหตุกรณีพายุโซนร้อน "ปาปึก" (PABUK)   

  ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือแผนการปฏิงานของ มว.รณรงค์ด้าน ปจว. และแนวทางการเร่งรัดพัฒนา มว.รณรงค์ ด้าน ปจว. ร้อย.ปจว.ที่ 2 และ ร้อย.ปจว.ที่ 3   

  ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. เข้าคาราวะอวยพรปีใหม่แก่ พล.อ.กฤษฎา อารีรัชชกุล และเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่37  

  จก.กร.ทบ. และคณะ เข้าพบ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เพื่อเยี่ยมคาราวะและขอรับพรปีใหม่ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่37   

ดูข่าวทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 26    

  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) รุ่นที่ 15    

  ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒    

  คู่มือการขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 61)    

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม ทบ.500-115 และ ทบ.500-116)    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเข้าเป็นพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ 2561    new

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 14    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25    

  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกรมกิจการพลเรือนทหารบก    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน    

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-8 มิ.ย.61  เอกสารใบสมัคร  

  ประเด็นคำถาม - คำตอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    

  ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ    new

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24  ดาวน์โหลดใบสมัคร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์    

  ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

  คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58)    

ดูประกาศทั้งหมด

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างแสดงกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมแสดงพลังมวลชนเนื่องในวัน ONE พสบ.  

  จัดจ้างกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  

  จัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของ ทบ  

  ประกาศจัดจ้างสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ ทบ.  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค ในหัวข้อ "รักเมืองไทย"  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ครั้งที่ 2   

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ”   

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายชายสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายหญิงสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ” ทางอินเตอร์เน็ต  

  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ”  

ดูประกาศทั้งหมด

ข้อมูลบริการประชาชน

DOCA Channel

ข้อมูลอื่น ๆ