ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วันที่ประกาศ
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการกำหนดขอบเขตของงาน และการบริหารสัญญา 13 ส.ค. 2563 11:01:21
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสบ. รุ่นที่ 26 และ หลักสูตร พสบ.จชต. รุ่นที่ 15 30 เม.ย. 2562 18:39:51
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท นนร. ที่ได้คัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 17 เม.ย. 2562 10:45:27
คู่มือแนวทางการปฏิบัติของกองทัพบกในการสนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 20 ก.พ. 2562 09:58:03
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 26 16 ม.ค. 2562 20:45:27
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) รุ่นที่ 15 16 ม.ค. 2562 20:44:25
ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561 11:25:55
คู่มือการขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 61) 18 ต.ค. 2561 11:40:01
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม ทบ.500-115 และ ทบ.500-116) 12 ก.ย. 2561 09:29:59
ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเข้าเป็นพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ 2561 25 มิ.ย. 2561 14:24:46
ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 15 มิ.ย. 2561 14:40:39
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา 11 พ.ค. 2561 09:20:50
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 14 3 พ.ค. 2561 22:26:32
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 3 พ.ค. 2561 22:25:46
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกรมกิจการพลเรือนทหารบก 6 มี.ค. 2561 09:55:27
ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน 28 ก.พ. 2561 09:57:19
ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 14 ก.พ. 2561 09:41:20
กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-8 มิ.ย.61 31 ม.ค. 2561 10:05:29
ประเด็นคำถาม - คำตอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 30 ต.ค. 2560 14:17:35
ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ 20 ต.ค. 2560 13:47:00
นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์