ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองกิจการพลเรือน

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ
พ.อ. ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน

พ.อ. โยธิน ชัยมงคล
พ.อ. โยธิน ชัยมงคล

รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน

พ.อ. เติมศักดิ์ เรืองระยนต์
พ.อ. เติมศักดิ์ เรืองระยนต์

รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน

ผังการจัดหน่วย


 1. กองกิจการพลเรือน

  1. ส่วนบังคับบัญชา

  2. แผนกสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

  3. แผนกปฏิบัติการกิจการพลเรือน

  4. แผนกการเมืองและการปกครอง

  5. แผนกกิจกรรมพิเศษ

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์