ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองกิจการพัฒนา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. ณัฎฐพล ดิษยบุตร
พ.อ. ณัฎฐพล ดิษยบุตร

ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา

พ.อ. ขจรเดช วงศ์อัครชัย
พ.อ. ขจรเดช วงศ์อัครชัย

รองผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา

พ.อ. ปฏิรพ เปาอินทร์
พ.อ. ปฏิรพ เปาอินทร์

รองผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา

ผังการจัดหน่วย


 1. กองกิจการพัฒนา

  1. ส่วนบังคับบัญชา

  2. แผนกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  3. แผนกโครงการพัฒนา

  4. แผนกยุทธศาสตร์พัฒนา

  5. แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์