ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองบรรเทาสาธารณภัย

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์
พ.อ. กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์

ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย

พ.อ. กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์
พ.อ. อนุสิทธิ์ เขียวประเสริฐ

รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย

ผังการจัดหน่วย


  1. กองบรรเทาสาธารณภัย

    1. ส่วนบังคับบัญชา

    2. แผนกแผนบรรเทาสาธารณภัย

    3. แผนกประสาน

    4. แผนกพัฒนาองค์ความรู้

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์