ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองสารสนเทศ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. เกียรติศักดิ์ สุริยะโยธิน
พ.อ. เกียรติศักดิ์ สุริยะโยธิน

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ

พ.อ.หญิง วราภรณ์ ธนะเศวต
พ.อ.หญิง วราภรณ์ ธนะเศวต

รองผู้อำนวยการกองสารสนเทศ

ผังการจัดหน่วย


  1. กองสารสนเทศ

    1. แผนกสารสนเทศ

    2. แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

    3. แผนกปฏิบัติการ

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์