ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองกิจการมวลชน

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล
พ.อ. พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล

ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชน

พ.อ. เด่นชัย เดชพ่วง
พ.อ. เด่นชัย เดชพ่วง

รองผู้อำนวยการกองกิจการมวลชน

พ.อ.หญิง กิจจา บุตรรัตน์
พ.อ.หญิง กิจจา บุตรรัตน์

รองผู้อำนวยการกองกิจการมวลชน

ผังการจัดหน่วย


 1. กองกิจการมวลชน

  1. ส่วนบังคับบัญชา

  2. แผนกแผนมวลชน

  3. แผนกปฏิบัติการ

  4. แผนกฝึกอบรม

  5. แผนกประสาน

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์