ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองนโยบายและแผน

ผังการจัดหน่วย


ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. ชวลิต  เอี่ยมแทน
พ.อ. ชวลิต เอี่ยมแทน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

พ.อ. อัครวัฒน์  เจริญราช
พ.อ. อัครวัฒน์ เจริญราช

รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

พ.อ. ณัฐวุฒิ  หอมวิเศษวงศา
พ.อ. ณัฐวุฒิ หอมวิเศษวงศา

ฝสธ. ประจำ กร.ทบ.

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์