ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองปฏิบัติการจิตวิทยา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. สมชาย ดุรงค์เกื้อกูล
พ.อ. สมชาย ดุรงค์เกื้อกูล

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา

พ.อ. สิปปวัสน์ โมระกรานต์
พ.อ. สิปปวัสน์ โมระกรานต์

รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา

ผังการจัดหน่วย


  1. กองปฏิบัติการจิตวิทยา

    1. ส่วนบังคับบัญชา

    2. แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา

    3. แผนกเสริมสร้างอุดมการณ์

    4. แผนกรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์