ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

โรงเรียนกิจการพลเรือน

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พล.ท. สมศักดิ์ สมรักษ์
พล.ท. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ

ผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พ.อ. สุพล จันทร์ผ่อง
พ.อ. ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม

รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

ผังการจัดหน่วย


 1. โรงเรียนกิจการพลเรือน

  1. แผนกธุรการ

  2. กองแผนการศึกษา

  3. แผนกบริการ

  4. กองการศึกษา

  5. แผนกอุปกรณ์การศึกษา

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์