ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

ข่าวกิจกรรม

รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา และ รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารบก ณ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก


เผยแพร่ : 3 เม.ย. 2563 09:54:16

ภาพประกอบ

พ.อ.วิเชียร ไทยประยูร รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา และ พ.อ.อนุสิทธิ์ เขียวประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารบก ดำเนินการจัดทำคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 ฉบับสำหรับกำลังพลกองทัพบก ณ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก


ภาพกิจกรรม

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์