ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

ข่าวกิจกรรม

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา/ผู้แทนหน่วยของ กห., กร.ทบ., พบ., พัน.สร.1 ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สธ. ประชุมหารือแนวทางการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ


เผยแพร่ : 8 เม.ย. 2563 14:51:06

ภาพประกอบ

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา/ผู้แทนหน่วยของ กห., กร.ทบ., พบ., พัน.สร.1 ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สธ., สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย สธ. และเจ้าของโรงแรมเดอะภัทรา ประชุมหารือแนวทางการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่ได้รับการกักตัว Stae Quanrantine เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 1100 ณ โรงแรม เดอะภัทรา ถ.พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ


ภาพกิจกรรม

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์