ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2562 09:12:40
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1 19 มิ.ย. 2562 09:12:17
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างจัดทำระบบสารสนเทศป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 31 พ.ค. 2562 11:40:45
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9 2 พ.ค. 2562 13:20:25
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างแสดงกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 29 ม.ค. 2562 21:48:37
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 7 ธ.ค. 2561 10:12:13
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมแสดงพลังมวลชนเนื่องในวัน ONE พสบ. 7 ธ.ค. 2561 10:12:13
จัดจ้างกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน 15 พ.ย. 2561 16:06:43
จัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของ ทบ 15 พ.ย. 2561 16:06:01
ประกาศจัดจ้างสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ ทบ. 24 ต.ค. 2561 14:40:45
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค ในหัวข้อ "รักเมืองไทย" 11 พ.ค. 2561 11:27:56
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร 11 พ.ค. 2561 11:27:05
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 2561 06:51:26
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 9 พ.ค. 2561 06:51:06
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 2561 06:48:38
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” 9 พ.ค. 2561 06:48:16
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก 4 ม.ค. 2561 11:13:02
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก 4 ม.ค. 2561 11:12:31
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายชายสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก 4 ม.ค. 2561 11:11:21
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายหญิงสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก 4 ม.ค. 2561 11:09:54
นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์